Å exekutiv auktion

såldes i tisdags Oskar Cedergrens konkursmassa tillhöriga 9/16 mtl Ingvard i Träkumla till bagaren. J. G. Carlqvist i Visby för 18,000 kronor och 1/18 mtl Gannarfve i Stenkumla till hemmansegaren Petter Olsson, Snäckarfve, för 4,000 kronor, samt Johan Vimans konkursmassas egendomar 5/32 mtl Ekebys och 1/12 mtl Larsarfve, båda i Eskelhem, till hemmansegaren Ludvig Vahlgren, Bringsarfve i Eskelhem, för 5,700 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1880
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *