Landtmäteristaten i Gotlands län

utgöres af följande personer:
Förste landtmätare: L. T. Jacobson. Komissionslandtmätare: K. Ludv. Fegræus, Vesterhejde, K. V. Sillén, kapten, Hörsne, F. R. Cedergren, Möllner, Klintehamn, K. M. R. Strömberg, Visby, J. O. Sylvan, jägmästare, Visby, K. G. Kökeritz, Garila, Etelhem, K. O. Varfvinge, Visby, E. A. Arnelius, kapten, Visby.
Vice komm.-landtmätare: Hugo Vennemo, kapten, Fide, Burgsvik, Ax. Ytterberg, löjtnant, Visby, A. R. Kruse, friherre, kapten, Visby, F. R. Valgrén, kapten, Visby, Viktor Schyl, Klintehamn.
Medhjelpare: hos komm.-landtm. K. M. R. Strömberg: kapten Fr. Blomqvist; hos J. Sylvan: e. o. jägmästaren V:m Petterson; hos K. G. Kökeritz: löjtnant A. Lange; hos Ludv. Fegræus: kapten A. R. Kruse.
Elever: hos L. T. Jacobson: underlöjtnant G. Köhler; hos K. L. Fegræus; Thorbern Fegræus och Hilmer Lundin; hos F. R. Cedergren: underlöjtnant Karl Bolin; hos K. M. R. Strömberg: underlöjtnant V. R. Landberg; hos E. A. Arnelius: Sköld Valgrén och underlöjnant F. V. Cederblad; hos Hugo Vennemo: S. A. Smedberg; hos friherre A. R. Kruse: underlöjtnant D. H. Söderberg; hos Viktor Schyl: Felix Vinter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1880
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *