På begäran af sysslomännen

i f. husbonden Nils Anderssons vid Buttlegårda i Buttle konkurs, kommer å stället genom offentlig auktion onsdagen den 21 i denna månad och, om icke allt då medhinnes, den derpå följande dagen, begge dagarne från kl. precis 10 f. m., att försäljas bemälde konkursmassa tillhörig lösegendom, bestående af guld, silfver, malm, koppar, jernsaker, blecksaker, porslin och glas, diverse träsaker, möbler bestående af byråer, skänkskåp, skänkar, bord, stolar, sängar, taflor och väggur, sängkläder och linne, åkerbruks- och körredskap, hvaraf må nämnas tröskverk, vindmaskin, sädesrisslar, 3 st.
vagnar, 3 par kälkar, en vrånghäck, en reskarm med åkstol och tillbehör, vändoch spetsplogar, foderhäckar, en ridsadel och hästtäcken ; af kreatur försäljas en häst, ett sto, 2 st. kor, en tjur, en qvigkalf, 4 st. lam och 10 st. höns m. m.
För vederhäftighet kände inropare lemnas betalningsanstånd till 1 September detta år, hvaremot icke kände skola betala kontant eller ställa vederhäftig borgen vid klubbslaget.
Vänge den 8 April 1880.
Johan Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1880
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *