I anseende till hemmanets försäljning,

låter hemmansegaren Alfred Björkegren Smedgårda i Björke genom auktion, som förrättas å stället lördagen den 10 April, ovilkorligen försälja sitt lösörebo bestående af hvarjehanda husgeråd, linne och sängkläder, glas och porslin, jern- och träsaker, kör- och åkerbruksredskap af de flesta slag, hästar, oxar, kor, ungnöt, får och svin, ett parti torrt virke af ek, alm och björk, höst- och vårsädeshalm m. m.
Kl. 12 middagen försäljes den ännu osålda delen af fastigheten Smedgårda, bestående af omkr. 20 tnl åker samt något ängsoch hagmark emot vilkor, som, för blifvande köpare äro fördelaktiga, komma att uppgifvas före utropet. Kommer köp härå till stånd, försäljes äfven en ny ladugårdslänga af trä, 72 fot lång, 28 fot bred, 14 fot hög med spåntak, samt en äldre sådan 190 fot lång, 22 bred, 10 hög med agtak, äfvensom en manbygnad af sten. . För lösa egendomen lemnas för vederhäftighet kände inropare betalningsanstånd till 1 Sept.
Auktionen börjas kl. 9 f. m.
Endre den 31 Mars 1880.
Efter anmodan,
L. N. ENDERBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1880
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *