Från sjön.

Skeppet Kristina, kapten Pettersson, har enligt hit ankomna underrättelser inkommit till Gibraltar och der fått order på Barcelona.
— Trollhätte kanal öppnas 10 och Dalslands 5 April.
— Från Karlshamns varf gick i tisdags en ny skonert, bygd för kapt. Tufvessons i Brantevik räkning, af stapeln. Den döptes till »Ivar» och skall rymma omkring 100 tons.
— Ångaren »Stadt», kapten Steffens, har åter börjat sina turer mellan Stettin och Bergen med anlöpande af Ystad.
-— Ångbåtsförbindelsen till Karlskrona är nu öppnad.
— Borgholms hamn är nu isfri och tillgänglig såväl för ångbåtar som segelfartyg.
— Ett ovanligt högt vattenstånd bar under Mars månad upprepade gånger inträffat vid Skånes sydvestliga kuster.
— Öppet vatten med dertill hörande sjöfart väntar man sig i Hernösand redan i medlet af April.
— Sexhundra lispund braxen fångades en dag i förra veckan i Gamlebyviken.
— Barkskeppet »Najaden», ett af Vesterviks större: fartyg, har öfvergått till ett nytt rederi i staden. Kapten Bollfras för befälet.
— I Oskarshamns hamn råder en liflighet, hvars motstycke sällan kunnat uppvisas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *