Att jag från och med i dag

öfvertagit hr J. L. Kahlquist’s handelsrörelse här i staden och i eget namn kommer att fortsätta densamma, får jag för ärade kunder och respektive allmänheten vördsåmt tillkännagifva. Mitt bemödande skall städse blifva att göra mig förtjent af det förtroende, som skänkes mig, genom redbar behandlnig, goda varor och billiga priser.
Visby den 30 Mars 1880.
H. VICKMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *