Auktion vid Homa i Stenkumla.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Homa i Stenkumla torsdagen den 1 nästkommande April, låter nämdemannen Gabriel Hoffmans konkursmassa till den högstbjudande försälja hela bemälde konkursbo tillhöriga lösegendom, utgörande guld, silfver, kopparkärl, malm, tenn och blecksaker, jerngrytor, skaftpannor, yxar, sigdar, liar, pickor, spadar; möbler, betsade och oljemålade, bestående af 2:ne schiffonierer, skåp, mat- och tebord, soffor, sängställen, stolar, speglar, väggur, taflor; träkärl och andra husgerådssaker såsom; bryggbunnor, baljor, köttinor, dricks- och fiskkärl, vattenspann, 1 väfstol med tillbehör, 1 stormangel, spinnrockar, glas och porslin, fjäderfyllda sängkläder och linne; åker- och körredskap deribland en resvagn, arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, mullfösor, sladd, kornvält, harfvar, ved- och foderhäckar, selar, svänglar, oxok med kettingar, 1 tröskverk; kreatur: 1 st.
sto, 1 par oxar, 2:ne mjölkkor, 1 tjur, svin och höns; åtskilligt smed- och snickareverktyg, 1 jagtgevär, oberedda skinn, slipstenar jämte mycket mera som vid utropet förekommer. Auktionen börjas kl. 10 f.m. och lemnas af mig godkände inropare 4 månaders anstånd med betalningen.
Sanda den 24 Mars 1880.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1880
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *