Major K. V. Ericson

vid Gotlands nationalbeväring höll i torsdags vid ett sammanträde af »Värnpliktens vänner» ett med spänd uppmärksamhet afhördt föredrag om underbefälsskolan vid Karlsborg och hennes verksamhet för att genom en redogörelse för beskaffenheten och omfånget af de öfningar, som anses nödiga för tillämpningen hos oss af värnplikten och som der inhämtas, undanrödja ett af de förnämsta skälen mot dess antagande eller farhågorna, som den stora allmänheten hyser för densamma och den dermed förenade garnisionstjensten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Mars 1880
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *