I Bäl

kommer på förslag af Visby postkontor poststation att återupprättas. Derigenom varder en del af östra Gotland bättre tillgodosedt i afseende på postföringen än hvad som varit fallet, sedan den stora indragningen af poststationer egde rum. Bäls station kommer att stå iförbindelse genom kärrpost med Tingstäde och genom landtbrefbäring med Gothem och Källunge.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Mars 1880
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *