Gåfvor till Gotlands fornsal.

Arbetaren And. Mellin: Nyckel af jern, 6 tum lång. Trädgårdsmäst.-eleven J. May: 2:ne stenflisor af gråsten (som passa tillsamman), 10 tum långa. Husb. L. Hansson, Hallfoser i Dalhem : Lif-stycke af gyllen-läder (från mormorsmors tid), Almanackor från 1749 t. o. m. 1816, Qvittence-bok öfver kronoskatten. Urmakaren K. J. Ehinger: Nattlåda, blåmålad, 1 aln, 5 tum hög. Läroverks-adj. Dr M. Klintberg: Glas-låda (med bords-ställ). Konsul Karl Falk: Munk-panna af gjut-gods. Guldsmeéden K. 4. Hammarberg: Ett öronhänge af messing, förgyldt (med glasstenar), Sporre af jern, Skylt (till klocktafla) af bly, rund, Piphufvud af masur. Doktor Isr. Kolmodins sterbhus: Tobaksskrin, Rakspegel, Halmskrin, Silbuettporträtt (af prost. G. E. Lyth), Glasruta (af 17 : 04), Citron-press, Sigillstamp af stål, Tand-nyckel (tredubbel), 2:ne Förlossnings-tänger, Tallrick (äkta porslin), djup, Limp-skål, svarfvad, Duk, tryckt med röda rosor på hvit botten, Ornament af trä, förgyldt, Ornament af trä (rosett), snidadt, Botaniska anteckn. (af I. K. i gossåren), handskr., 8:o, Lista å begrafningssaker. Kalmar läns Fornminnes-förenings (o. Kalmar allm. läroverks) historiska och etnologiska saml., 2 hftn, 8:o. Intendenten P. A. Säve: Fotogr.-porträtt af prof. G. Stephens, i Kbhn, hvilken 1877 gaf grundplåten till vår Fornsals bygnads-fond. Kyrkovärden Joh. Jacobsson, Norrgårda i Sproge: Dryckes-stop af lergods (med flera konstiga hål att hålla till under dryckesskämtet i glada gillen).

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Mars 1880
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *