Auktion vid Kruse i Alfva.

Onsdagen den 24 dennes från kl. 10 f.m. låta kreditorerna i förre husbonden L. P. Cederstens Kruse i Alfva konkursbo till den högstbjudande försälja, dels massans fastigheter 7/16:dels mtl Kruse och 1/8:dels mtl Enge i Alfyva socken, värderade tillsammans till 16,000 kronor, dels åtskillig lösegendom såsom möbler, sängkläder, linne och ett mindre parti foder. Om å fastigheterna antagligt anbud göres, kunna desamma genast få tillträdas. I hemmansdelarne finnas intecknade, dels ett amorteringslån å 9,000 kronor, delge till enskild person ett lån å 6,000 kronor; och kunna begge dessa lån af en blifvande köpare få öfvertagas. Vilkoren för fastigheternas försäljning skola före utropet angifvas. Med betalningen för den lösa egendomen erhålla godkände inropare tre månaders anstånd. De personer, hvilkas rätt kan vara beroende af fastigheternas försäljning, torde tillstädeskomma för att sin rätt bevaka.
Alfva och Gudings den 10 Mars 1880.
AND:S MAGN:S ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Mars 1880
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *