Från sjön.

Bergningsångaren Poseidon afgick härifrån i förgår på e.m, till Bergqvara för att bringa hjelp åt der utanför strandade danska brigger »Julie».
— Isarne omkring Vestervik äro till ytterlighet falska och medtagna.
— Isbandet i södra delen af Kalmar sund sprängdes i fredags afton af då rådande nordostlig storm och befinner sig i drift söder ut. Ångaren »Kalmar Sund» var i fredags ute och brottades med isflockarne. Grimskärs fyr tändes samma dag.
— I onsdags strandade danska jakten »Maria» vid Källa på Ölands ostkust. Fartyget var stadt på resa från Köbenhavn till Bornholm med last af cement.
— Danska skonerten »Phönix» från Svendborg inkom till Oskarshamn i onsdags för att intaga spanmålslast till England.
— I Ystads hamn är stor liflighet rådande. Fartyg in- och utgå i stor mängd.
— Danska ångaren »Thingvilla», kapten Molsen, har på sin senaste resa från Newyork till Köbeuhavn midt i Atlantiska hafvet bergat 27 man från amerikanska fregattskeppet »Alexander Marshall», som var på resa till London med petroleum, men hade fått lasten förskjuten, så att masterna måst kapas. Bergningen företogs under häftig storm och mycket svår sjögång och var förbunden med stora faror. Största delen af de bergade utgjordes af ett band afskum från alla nationer, en sådan skeppsbesättning som får drifvas till lydnad med revolvern och som vanligen bäst trifves på amerikanska fartyg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Mars 1880
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *