I anseende till afflyttning

från stället låter sjökapten Carl P. Pettersson medels öppen å frivillig auktion, som förrättas vid Petarfve i Sanda, måndagen den 15 Mars kl. 11 f.m., till den högstbjudande försälja en ny manbygnad af trä under spåntak, 18 alnar lång, 12 aln. bred, inredd till 3 rum, kök, skafferi, garderob; samt ett mindre ladugårdshus af trä, allt till atflyttning från stället. Blifva byggnaderna sålda fortsättes auktionen med lösegendomen, bestående af: bord, stolar, kommoder, en säng, en resårsoffa, speglar, en fotogénlampa, en ny besparingsspis jämte mycket annat, som här icke så noga kan uppräknas; för lösegendomen lemnas af mig kände köpare anstånd med betalningen till 1 nästkommande September, andra betala genast vid inropet;’ å byggnaderna lemnas vidare underrättelse före auktionen.
Norrgårda i Sanda den 5 Mars 1880.
Efter anmodan, O. PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Mars 1880
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *