Borgenärerna

i f. nämndemannen Lars Fredrik Nilssons, Rikvide i När, hos Gotlands Södra häradsrätt anhängiga konkurs varda härmed kallade att sammanträda &å värdshuset i Hemse måndagen den 8:de instundande Mars klockan fyra eftermiddagen för att besluta öfver gjord framställning, om lösöreboets realiserande före inställelsedagen, samt bestämma underhåll åt gäldenären.
Fardhem den 26 Februari 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i nämdemannen G. Hoffmans konkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby måndagen den 22 i denna månad kl. 5 e.m., för att öfverlägga och besluta om underhåll åt gäldernen jämte frågor om konkursboets förvaltning.
Visby den 4 Mars 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i kapten A. Leatz konkurs kallas att sammanträda å Hypoteksföreningens lokal i Visby tisdagen den 23 innevarande månad kl. 4 e.m., för att öfverlägga och besluta angående försäljning af -konkursboets egendom jämte flere andra konkursmassan rörande vigtiga angelägenheter.
Visby den 4 Mars 1880.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1880
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *