Från sjön.

Göteborgsskeppet Lonis de Geer, kapten Dannberg, på resa från Batavia till Köbenhavn med sockerlast, strandade sistl. lördagsnatt i följd af tjocka vid Grönskärens lotsplats vid Kyrkesund. Sedan lasten lossats, blef skeppet flott och bogserades i haveri till Göteborg.
— Skeppet »Eugenie» från Visby afseglade från East London 10 Jan. Allt väl.
— Jeanette, Newyork Heralds nordpolsångare, tros nu, liksom förut Vega, vara infrusen.
— I måndags afgick från Ystad ångaren »Tage Sylvam» till Liban för att derstädes intaga spanmålslast till Bordeaux. Samma dag afgingo från Ystad bogserångaren Hurtig och skonertskeppet Erland till Simrishamn, hvarjämte ångaren Heimdal afsändes itisdags till Köbenhavn med last af kreatur, smör och hafre. Till Ystads hamn inkom i tisdags Gefle-ångaren Saga från Malmö för att intag hafrelast till England.
— 20 dennes flöt i land strax norr om Simrishamn, vid Vårhallen, liket af en ung mansperson. Den döde var iklädd bruna benkläder, stöflor, skjorta och grårutig yllehalsduk samt lifrem. Kroppen var mindre skadad, men håret var afslitet från hufvudet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1880
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *