Sofia

hade en svår hitresa igår under snöyra och stark storm, men hitkom dock, raskt nog, vid ½ 10 tiden f. m. efter omkring 6 timmars färd, hvarunder fartyget, i närheten af Visby, fick en god stund ligga stilla till följd af tjocka. Inloppet till vår hamn var under den på morgonen rådande stormen ganska svårt att angöra under de skummande brottsjöarne.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1880
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *