Genom offentlig auktion,

som kommer att förrättas vid Spillings i Othem tisdagen den 24 innevarande Februari, låter landtbrukaren J. P. Stengård derstädes, i anseende till fasta egendomen upplåtande på hälftenbruk, till den högstbjudande försälja alla sina gårdsbruksinventarier och kreatur, äfvensom en del möbler, sängkläder och husgerådsaker, bestående gårdsbruksinventarierna af: 2 resvagnar, en mindre gigg eller kärra, 10 st. arbetsvagnar, 2 resslädar, 6 par arbetskälkar, mullfösor, klös- och jernharfvar, vändplogar, spetsplogar, ved- och foderhäckar, en hackelsemaskin, en klöfversånings-, en rofsåningsoch 2 vindmaskiner, flera par bättre och sämre selar, 3 st. enbetsselar, grimmor, hästtäcken och ryktdon, diverse handredskap såsom stocksägar, yxor, spadar, skyfflar, jernspett, hackor, hötjugor och sädesrissel m.m., och kreaturen af 2 hingstar, 2 ston, 4 arbetshästar, ett par dragoxar, en tjur och 17 st. goda mjölkkor, deribland flere nyburna; diverse snickare- och smedjeredskap, yx- och sigdstenar, spanmålssäckar, flere svartberedda hudar, barkadt läder och skinn jämte mycket annat.
Auktionen börjar klockan precis 10 förmiddagen, och lemnaå vederhäftige köpare 3 månaders betalningsanstånd.
Othem den 10 Februari 1880.
Efter anmodan,
J. A. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1880
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *