Auktion å egnahemslägenheter.

Fredagen den 7 nästkommande mars kl. 11 f. m. låter Agronom J. Åkesson, Takstens i Lärbro, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja 10 å 12 st. lägenheter om hvardera 10 tunnland odlad jord, dels fastmark dels myr, däraf äro två lägenheter bebygda med man- och ladugårdsbygnader. Lägenheterna, som säljas gravationsfria, åsättes hemmantal på säljarens bekostnad.
Betalnings- och öfriga vilkor tillkännagifvas före auktionens början och dessförinnan af ägaren.
Rute den 25 febr. 1913.
Tycho Lindgren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *