Genom offentlig, frivillig auktion.

Fredagen den 20 nästkommande Februari från kl. 11 f. m. låter herr löjtnant J. A. Gyllensvaan genom offentlig, frivillig auktion, som å stället förrättas, till den högstbjudande försälja sitt egande hemman 3/16:dels mantal kronoskatte Fardume i Ruthe med derå uppförda, i godt skick befintliga, man- och ladugårdsbygnader samt utsådd höstgröda, att genast tillträdas. Till hemmanet hörer andel i kalkbruk med lastageplats samt hälften i en tätt invid gården uppförd vädermjölsqvarn. Upplysningsvis får meddelas att hemmanet säljas fritt från utgörande af s. k. levitionsundantag. Betalningsvilkoren, som blifva ganska förmånliga och kunna lämpas efter en reel köpares beqvämlighet, tillkännagifvas vid auktionen.
Hägur i Bunge den 24 Januari 1880.
Efter anmodan,
J. G. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1880
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *