En 16-årig yngling på villovägar.

År 1910 telef en dvärgväxt skolgosse Oskar R-m af skolläkaren befriad från vidare skolgång på grund af klen kroppsbygnad och kanhända idioti. På hösten samma år stal han i sällskap med sin yngre broder offerskålen i kyrkan. Saken handlades inför barnavårdsnämden med påföljd att den yngre brodern togs från hemmet, men den äldre — ledaren — fick stanna hemma. Han har sedan för det mesta uppehållit sig å trädgårdsmästare Mays gård, där åtskilliga stölder blifvit begångna, utan att man kunnat finna föröfvaren. I dagarna har gossen i fråga emellertid erkänt, att han från hr May stulit en glasmästarediamant, en bjällerkrans samt en kopparspruta. Nu har han fyllt 15 år, så att han ej längre lyder under barnavårdsnämden, men han öfvar dåligt inflytande på de mindre barn han leker med — han själf är ej
större än en 7-åring och därför borde väl ändå något göras för hans uppfostran, om ej på annat sätt så genom ordningsmaktens ingripande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *