Borgenärerna

uti handlanden Emrik Hallgrens i Tingstäde konkurs kallas härmed till sammanträde i gäldenärens bostad i Tingstäde onsdagen den 12 instundande mars kl. 12 midd. för att besluta om underhåll åt gäldenären jämte andra boet rörande frågor.
Slite den 24 febr. 1913.
Thure Holmqvist,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *