Visby assuransförening

höll i lördags afton årsmöte å rådhuset härstädes.
Sedan ordföranden, byggmästare N. Pettersson, öppnat mötet, afgjordes sedvanliga föreningsärenden. Af års- och revisionsberättelserna framgick, att föreningen under år 1912 utbetalt till sterbhusen efter 8 aflidna medlemmar sammanlagdt 3,160 kr. Föreningens tillgångar, som 1 jan. 1912 voro kr. 13,559: 4$, uppgingo 31 december till kr. 14,329: 74. Under året hade 21 nya medlemmar vunnit inträde, och medlemsantalet vid årsskiftet var 722.
Till ordförande återvaldes byggmästare N. Pettersson och till ledamöter i styrelsen landskontorsvaktmästare O. Olsson, tulluppsyningsman O. Rondahl och redaktör O. E. Jakobsson med handlanden J. A. Nyström och barberare E. Gistedt till suppleanter. Till revisorer återvaldes stadskassör A. Dahlbäck och handlanden Carl Johansson med vaktmästare E. Wahlby och verkmästare A. Nilsson till suppleanter. Alla förutvarande rotmästare återvaldes.
Vid senare hållet styrelsesammanträde valdes till v. ordf. hr O. Rondahl, till kassör hr O. Olsson, till sekreterare hr O. E. Jakobsson och till kassakontrollant hr O. Larsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *