Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Hundfröjd. Tvänne hundägare fingo böts hvardera 3 kr. för det deras hundkreatur nattetid löpt omkring i staden och fört oljud.

För fylleri dömdes elfva personer till sedvanliga belopp.

För förseelse mot bygnadsstadgan stod en husägare tilltalad. titan bygnadsnämdens tillstånd bar han nämligen, enligt stämningen, uppfört ett uthus och tillika förlagt detta å sin tomt på ett afstånd af mindre än 3 meter från grannens tomt utan att förse detsamma med brandmur. Svar. hade uppdragit åt annan person att uppföra huset, men fick bära ansvaret och utslag meddelas 3 mars.

För första resan stöld, delvis i förening med inbrott, dömdes en 20-årig tjänsteflicka till 3 månaders straffarbete. Domen blef vilkorlig, enär hennes fader och fästman lofvat ta hand om henne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *