Okynne.

Vid Wisby badanstalt halva under några dagar uppehållit sig en mängd okynniga pojkar som \”roat sig med\” att inkasta sten genom fönstren. Då nästan alla rutorna blifvit inslagna, var det ej underligt att vederbörande intressenter i anstalten gjorde sitt bästa att söka få reda på våldsverkarne men hvad hände? Man har i dessa upptäckt sina egna \”herrar söner\”, som till en början nekat för dådet, men omsider bekänt och äfven namngifvit flera andra aktade samhällsmedlemmars barn.
För en tid sedan omnämdes okynne af skolans ungdom mot de i bönsalen varande porträtter. Det gör oss ondt att nämna, det äfven nu läroverksungdomen icke är oskyldig, enär just de flesta våldsverkarne äro ibland denna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *