Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening

hade söndagen 23 d:s årets andra täflan i fältmässig skjutning. Den var anordnad i trakten norr om Fårösund och leddes af styckjunkaren J. Nilsson. Skjutstationerna voro trenne, med 5 skott från hvardera, och målen utgjordes af 1/3-, 1/2- och 1/1-figurer. Antalet deltagare var 21, och resultatet blef: 1:a pris sergeant Lundvall 13 träff, 2:a korpral 23/11 Ak. Engström 12 tr., 3:e kapten Wennerström 10tr., 4:e styckjunkare Nilsson 9 tr., 5:e upk. Persson 9 tr., 6:e batterivaktaren Nordström 9 träffar.
Prisen utgjordes af silfverbägare, som utdelas vid årsmötet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *