Terranglöpning

på c:a 5 kilometers distans anordnar Idrottsföreningen Kamraterna söndagen 16 mars. Till denna täfling, hvilken skulle företagas på skidor (om omständigheterna det medgifva), utfärdas inbjudning till alla till Gotlands idrottsförbund anslutna föreningar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *