Från sjön.

— En flytdocka i Esbjerg planeras f. n. inom intresserade kretsar i Esbjerg. Man räknar med hamnens trafikutvidgning och de många haverierna på klitterna. Planens realiserande beräknas draga en kostnad af en million kr. af hvilka i Esbjerg skulle skaffas 500,000. En del af Esbiergs ledande äro mycket entusiastiska för planen.
— Enligt privattelegram från Hamburg skola två tyska ångare anmälts som saknade. Den ena är ångaren Elsa Hugo Stinnes 15, tillhörig rederiet Hugg Stinnes i Harburg, hvilken 7 dennes afgick från Newcastle, destinerad till Königsberg med kolast. Oaktadt den var försedd med trådtös telegraf har den sedan icke afhörts. Den andra ångaren är Therese Horn, som 26 sistlidne december lämnade Port Arthur i Texas, på väg till Rotterdam, utan att sedermera ha låtit sig afhöra.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *