Auktion vid Kuse i Westerhejde.

Onsdagen den 5 mars från kl. 11 f. m. låter Arrendatorn J. F. Krysell, Kuse i Westerhejde, i anseende till arrendets upphörande, genom offentlig auktion försälja all yttre- och en del inre lösegendom såsom 1 häst, 1 par oxar, 5 kor, (reaktionsfria) 4 ungnöt och höns, res- och arbetsvagnar, slade, kälkar, vänd- och spetsplogar, harfvar, foderhäckar, sättare, hästräfsa, radsånings-, hackelse-, vind- och slåttermaskiner med skördeapparat, selar, svänglar, decimalvåg, mjölkkärl, handredskap af hvarjehanda slag, något snickareverktyg, något glas, porslin, träkärl och möbler, 1 parti potatis, hvete, hvetemjöl, utsädeskorn och hafre samt något hö m. m. Och lemnas åt godkände inropare anstånd med betalningen till den 1:sta nästa september.
Rovalds Eskelhem d. 20 febr. 1913.
Johan Olsson

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *