Auktion.

I anledning af hemmanets försäljning och utflyttning från stället låter sjökapten L. Weström vid Werldsände i Klinte medelst offentlig frivillig auktion derstädes lördagen den 14:de mars från kl. 10 f. m. till de högstbjudande försälja större delen af sitt lösörebo: bestående af möbler, såsom bord, slolar, sängställen, en ljuskrona, skåp, väggur, en större spegel m. m.; kreatur, såsom ett par draghästar, ett par unga 12 qvarter stora oxar, kor, ungnöt, lam och svin; åkerbruksredskap, bestående af arbete- och färdesvadnar, vagnskarmar, åkstolar och fotsaekar, kälkar, jern- och träpinnharlvar, mullfösa, kornvält, vänd- och spetsplogar, vrång- och foderhäckar, gödselfjälar, långstegar, en vindmaskin, sädesrisslar, Ungar, grepar, yxor, sigdar, 2 par selar, oxok; bingar, laggkärl, snickareverktyg, mansgångkläder, jagtgevär, ett parti godt utsädes korn och potatis m. m.
Kände och fullt vederhäftige personer erhålla anstånd med betalningen till den 1:sta nästkommande september, andra deremot ställe borgen eller betale kontänt.
Walla i Klinte den 2:e mars 1877.
Efter anmodan
GUSTAF PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Mars 1874
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *