Dödsfall. Martha

Att min innerligt älskade dotter Martha efter ett långt och tåligt buret lidande stilla afled i tron på sin Frälsare torsdagen den 20 febr, kl 6,15 e. m. i en ålder af 22 år, 6 månader, 20 dagar; djupt sörjd och bittert begråten af mig, trolofvad, syskon, släkt och många ungdomsvänner, har jag den smärtsamma plikten tillkännagifva.
Visby den 20 febr. 1913.
IDA DAHLGREN, född Pettersson.
HUGO.
FANNY. GUSTAV.

dödsannons

Hon har kämpat,
Hon har vunnit,
Hon har lifvets krona funnit.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *