Sjukvården vid Gotlands trupper.

K. m:t har på därom gjord framställning medgifvit, att en sjuksköterska äfven under tiden för 1913 års bevärngarekrytskolor och repetitionsötningar vid infanteriert må anställas vid Gotlands trupper.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *