Från landsbygden. Sydöstra Gotland.

SYDÖSTRA GOTLAND, 17 febr.
En invasion. Ett större sällskap affärsmän och d:a kvinnor hedrar f. n. vår landsända med besök sch utbjudsr trikå- och andra varor. Plockande och efterhängsna som de äro ta de sig fram med hela hufvudet öfverallt, som det heter. På ett ställe i Östergarn, där tre af sällskapet gjort besök, lämnade de som likvid för middag liten tvålunge, under yttrande att denna vore värd 1 kr., hvarpå de afdunstade. Och likadant ha de uppträdt på flera ställen.
Vinterfest till förmån för skyttegillet hade Alskogs skytteförening anordnat i sin nyuppförda paviljong vid Snosarfve söndagen 16 dennes.
Man hade sam vanligt att tillgå tombola, fiskdamm m. m. Publiken, sam mest bestod af ungdom, var rätt talrik, hvadan god behållning torde kunna beräknas. Efter den egentliga festen, tråddes dansen med lif och lust.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *