Femtiåringen hyllad.

Från Gotland bördige folkskolläraren Karl Lingström i Habbestorp, Mönsterås, fylde 13 dennes 50 år. Han blef därvid föremål för en varm hyllning. Redan tidigt på morgonen uppvaktades jubilaren af ombud från skolrotens befolkning med tal o ch sång, därvid ötverlämnades dyrbara gåfvor. På e. m. samlades närmare ett 70-tal personer i hr Lingströms hem, där L. blef föremål för varma hyllningar. Mönsteråskretsen af S. A. F., hoars ordförande L. sedan många år är, öfverlämnade genom sin v. ordförande, folkskolläraren J. A. V. Petersson från Kronobäck, värderika minnesgåfvor. Af ortens nykterhets föreningar uppvaktades L. genom en särskild deputation, som öfverlämnade gåfvor. Ett stort antal telegram och öfriga sakrifvelser anlände underdagens lopp, från när och fjärran.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *