Dödsfall. Carl Olof Wickman

Att min outsägligt gode make Smedmästaren Carl Olof Wickman, född den 14 april 1840, hastigt afled kl. 5,15 e. m. den 19 dennes, djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn samt öfrig släkt och vänner, har Jag härmed den tunga plikten att tillkännagifva.
Visby den 20 februari 1913.
MARIA WICKMAN, född Hallberg.
OCTAVIA. CARL. HEDVIG.
KRISTIAN. CARL STURE. ASTRID.

Dödsannons

Tung blir den väg och mörk den kväll,
Jag nu skall ensam vandra,
men snart i samma fridens tjäll
vi hylla hos hvarandra.
Föräldrar, syskon, barn gå bort,
och make skiljs från maka,
att vi ett lif så tomt och kort
dess hellre må försaka
och själen väl bevaka.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *