Bråddöd.

Den gamle smedsmästaren vid hamnen, fabrikör C. O. Wickman, träffades igår afton under en promenad å Skeppsbron af ett slaganfall och segnade ner på kajen. Af tillstädeskommande personer blef han strax inburen i sin närbelägna bostad, men under tiden hade dock lifvet hunnit fly, så att den gamle infördes som lik uti det hem han nyss lämnat frisk och kry, trots den uppnådda höga åldern af nära 73 år.
Den så hastigt bortryckte, som i ett 50-tal år här utövat smedsyrket, städse redbart och väl och tidvis drifvande en ganska omfattande rörelse, sörjes närmast af maka, född Hallberg, och tre små barn i senare giftet, samt vuxna barn ur ett föregående äktenskap.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *