Offentlig auktion i Stenkyrka.

Genom off entlig- auktion som förrättas vid Broungs i Stenkyrka tisdagen, den 25 februari kl. 11 f. m. låta arfvingarne efter Olof Gardell försälja boets kvarlåtenskap beståenue af: möbler, husgerådssaker, snickareverktyg, den aflidnes gångkläder, handredskap, 1 vavi, 1 par obeslagna kälkar, samt 2:ne unga goda mjölkkor, m. m.
Af mig kände vederhäftige inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 september, andra betala vid anfordran dessförinnan.
Stenkyrka i februari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *