Drunknad.

I fredags begåfvo sig trenne fiskare i en öppen båt ut från Vestergarn för att upptaga torskanglar. På återfärden uppstod en stark stormby, hvarvid 27-årige fiskaren Björkqvist af en störtsjö spolades öfver bord. En af fiskarne ville kasta sig efter honom, men afstod derifrån, öfvertygad af kamraten i båten, att all hjelp var omöjlig. Fiskarne måste för den starka stormen länsa undan ned till Eksta, dit de på aftonen ankommo nästan förfrusna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *