En julklapp

utdelades i söndags i Eskelshems kyrka genom yv. pastor Gutenberg, som då efter gudstjenstens slut öfverlemnade till församlingens skollärare och klockare hr P. G. Pettersson, hvilken i 30 år innehaft dessa tjenster, en genom sammanskott af församlingens medlemmar åstadkommen gåfva, bestående af en kaffeservis af mnysilfver (kanna, sockerskål, gräddskål samt bricka) äfvensom 100 kronor i penningar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *