Fastighetsauktion i Fröjel.

För vederbörande ägares räkning försäljes genom auktion onsdagen den 26 innevarande februari kl. 12 på dagen Johan Olsson förut tillhöriga 6116 mantal Bossartve i Fröjel. Denna fastighet, som är bebygd, innehar omkring 50 tnl åker, besådd med råg hvete och gräs, 5 a 6 tnl. äng samt 115 tnl. skogsmark och utbjudes såväl i mindre lotter, som i sin helhet samt på vilkor som vid utropet angifves.
Samling sker hos Löfgren i Puser.
Hemse den 9 februari 1913.
EMIL ENEMAN.
OBS.! Kommer föreslagen järnväg till stånd, så anordnas säkerligen anhaltsstation å fastighetens ägor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *