Auktion vid Stora Mörby i Hörsne

förrättats torsdagen den 27 innevarande februari id. 10 f. m., därvid landtbrukaren H. Hemmin med anledning af hemmanets försäljning låter försälja 1 varmblodigt, dräktigt sto, 9 år, 1 vallack, 3 år, fallen efter Autitsius, 3 st. kor, 1 kviga, 25 st. höns; 1 såningsmaskin. 1 Cambridgevält, 2 kultivatorer, 1 kockumsharf, 2 krokpinnharfvar, 1 mullfösa, 2 sladdar, 2 Columbiaplogar, 1 myrplog, 2 arbetsvagnar, sättare, foderhäckar, långstegar, slätvält. 2-radig hästhacka, 1 släde, arbetskälkar, 1 lutvagn, 1 reskärra, 1 trafkärra, 2 par arbetsselar, 1 giggsele, 3:dje delen i en betftösåningsmaskin, 1 separator, oxok, decimalvåg, 1 hyfvelbänk, diverse snickare- och smedverktyg, magasin- och stallinventarier, 1 större gårdsklocka, ämneavirkel, 1 parti kornhalm, höst- och vårsädeshalm, 6,000 kg. betmassa. 1 parti potatis, foderbetor m. m. Inre lösöre: skåp, sängar, soffor, bord, stolar, gardiner, lampor, taflor, 1 väfstol, bunnar, baljor, spann, sädbingar m. m. same en fågelhund.
Betalningsanstånd lämnas vederhäftige inropare till 1 september d. å.
Slite den 18 febr. 1913.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *