Passagerarevagnarne,

som i förra veckan hitkommo och nu sättas på hjul, äro 8 till antalet och af tre olika slag: en salongvagn, 4 sammansatta förste och tredje klassens och 3 tredjeklassens vagnar.
Salongvagnen, hvilken utvändigt är blålackerad, består af två rum, ett större, rymmande ungefär 12 personer och ett mindre, rymmande omkring 6. Väggar och tak äro klädda med grått ylletyg samt fönstren, 18 till antalet, försedda med gula gardiner; utefter det större rummets längd löpa två resårsoffor, klädda med rödt schagg, hvarjämte vid ingången till det mindre rummet, som medels en dörr kan afstängas, äro placerade 2 länstolar. Golfyet är betäckt af blågula mattor. Det mindre rummet har ungefär lika inredning som det större.
De sammansatta förste och tredje klassvagnarne, rödlackerade, äro afsedda att rymma 24 personer, deraf 8 i första klassen, som har 6 fönster och föröfrigt ungefärligen samma inredning som salongvagnen. Allt synligt trävirke i salong- och första klassvagnarne är af mahogny. Tredje klassens rum i de sammansatta vagnarne har 4 fönster, är inredd med fyra bänkar, samt är målad i ekfärg.
De öfriga tredjeklassvagnarne äro afsedda för 28 personer och indelade itvå rum, hvartdera med 6 fönster och med samma inredning som tredje klassen i de sammansatta. Samtliga vagnar äro försedda med nätverk och hyllor för uppläggning af resgods.
Sex godsvagnar, hvilka anlände på samma gång som passagerarevagnarne, hålla nu på att hopsättas nere vid hamnen.
Samtlige vagnar synas utmärka sig för soliditet och välgjordt arbete. Önskligt hade dock varit, om i tredjeklassvagnarne svängda spjelsoffor använilts i stället för de nuvarande flata och nästan rätvinkliga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1878
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *