Från Hejde

skrifves till oss 14 dennes: Torsdagen i förra veckan nedbrann arbetaren Olof Mellins manbygnad å prestgårdens grund i Hejde, hvarvid intet at lösöreboet knude räddas. Hustrun blef under försök att släckt elden så illa bränd, att hon måste införas tilllasarettet. Elden spred sig till den omkring liggande skogen och till uthusen, der man dock snart blef herre öfver densamma. Orsaken till olyckan antages vara gnistor från skorstenen.
Egendomen var delvis försäkrad i Gotlands södra brandstodsförening.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1878
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *