Dödsfall Konrad Nilsson

Att f. d. husbonden och kyrkovärden Konrad Nilsson efter långvarigt lidande stilla afled vid Hägur i Ejsta lördagen 10 Augusti 1878, i en ålder af 79 år, 4 mån. och 27 dagar, sörjd af maka, slägt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1878
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *