Passagerarelista.

Från Stockholm: med «Visby» 8 Aug.,
kapt. Broander, pastor Alfvegren, konsul Liljewalch, kapt. Verner, redaktör Jeurling, hrr Cramér, Åkerman, Börjesson, Norberg, Sahlin, Arsenius, Tibbelin, Vikander, Thegerström, Montelius, Johanson, fraarna Herlitz, Odin, Lindström, Norberg, Iwurén, frök:na Löfgren, Lindström, Lejonström, Bäckman. — Med «Gotland» 10 Augusti, bibliotek. Pasch, löjtn. Sergel, med.råd. Pontin, hrr Samson, Strandberg, Pettersson, fruarna Lemke, Stoltz, fröken Mihlenfels.

Från Kalmar och Oskarshamn : med «Thjelvar» 8 Aug.,
doktor Kindberg, löjtnant Jennings, kammarherre Burén, assistent Dahl, skollärar Videbäck, konsul:ne Råberg, Öfverberg, hrr Kastberg, Vahlberg, Åberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *