Badgäster

vid vattenkuranstalten i Visby:
Fru Fristedt, Visby; fru Matilda Lundqvist och fröken Ida Lundqvist, Streugnäs; fru Svensson, Stockholm; hr L. G. Schölin, Vestmanland; I Åström, Visby; hr I Lind, Stockholm ; fru K. Lund, dito; kammarherre Fock, dito; fru Lucie Hammarschöld; hr Kullerstrand, Stockholm. S:a 381.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Augusti 1878
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *