Dödsfall Karl Fohle Theofil Herlitz

Att Kontraktsprosten och Kyrkoherden i Sanda pastorat af Visby stift, Herr Karl Fohle Theofil Herlitz, född 12 November 1819, stilla afled i Sanda prestgård 28 Juli 1878, djupt sörjd och saknad af maka, barn, en 82-årig moder, syskon, slägt och vinner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Philipp. 1:21. Sv. Ps. 423 v. 1—5.
Joh. Ev. 11 kap. v. 25.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1878
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *