Dödsfall Karl Oskar Adolf

Tillkännagifves, att mitt enda barn, min innerligt älskade son Karl Oskar Adolf efter ett dygns svårt lidande stilla afled på Roleks i Vall torsdagen 18 Juli kl. 5 f.m., i en ålder af 4 år, 8 mån. och 19 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, morföräldrar och många slägtingar.
Karl Pettersson.

Sörj ej på mig, jag är från mödan tagen ;
Ho vet hvad godt mig verlden ärnat har,
Mina unga ben de hvila få i grafven,
Men själen upp till himlens glädje far.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1878
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *