Välkomstfest för beväringsmännen

hade i går eftermiddag anordnats i soldathemmet vid Visborgs slätt. Salarna voro till sista plats fullsatta af såväl militärer som civila, särskildt de förra hade talrikt infunnit sig. Tal höllos af predikanterna Nordfeldt, Lundström och Forsberg, handl. A. Johansson, sergeant Ståhl, bagare Larsson och skolärare Olofsson, hvilken sistnämda afslöt den vällyckade festen. Friförsamlingens sångkör bidrog med körsång, hvarjämte frkn Lisa Södergren utförde solosång ackompanjerad af frkn Märta Stenhård. Till slut upptags en kollekt, hvilken inbringade c:a 18 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *