Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
En full skräddare fick för fylleri och oljud böta tillsammans 25 kr.

För sårande af tukt och sedlighet i förening mad fylleri fick en arbetare Johansson böta 70 kr.

För förargelseväckande beteende å Mellangatan kl. 10:30 en kväll fick en yngling böta 20 kr.

En fylleristkvartett fick böta sedvanliga belopp; en af kvartettens medlemmar för två förseelser.

Ett mål som ser mörkt ut. Chauffören G. Löfqvist står som bekant tilltalad fär att han en afton i början af januari kört bil å S:t Hansgatan utan att ha nummerlyktan baktill belyst. I dag hördes ännu ett vittal från kärandesidan, hvilket påstod, att lyktan varit släckt. Svaranden begärde uppskof för ytterligare vittnens inkallande. Målet uppsköts till 3 mars.

På afvägar. En 20-årig tjänsteflicka stod i dag tilltalad för att hon vid trenne särskilda tillfällen från änkefru Anna Viktoria Ahlgren, boende vid S:t Hansgatan, tillgripit en del kontanter och diverse föremål till ett sammanlagdt värde af c:a 60 kr. En del af föremålen har återlämnats. Den tilltalade som är bördig från Västerhejde erkände. Målat uppsköts till 24 dennes.

För langning stod arbetaren Karl Andersson tilltalad. Han nekade, och målet uppsköts för bevisning till 3 mars.

För ömsesidig misshandel stodo målaren K. Martell och arbetaren G. H. Johansson tilltalade. Bägge voro tillstädes och förklarade, att de varit berusade, så att de ej mindes något. Målet uppsköts till 3 mars.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *