Haveri-Auktion.

Tisdagen 25 dennes från klockan 10 f.m. låta undertecknade genom hr kronofogden Dan. Kalissendorfj för vederbörandes räkning försälja medelst offentlig auktion, som förrättas vid Slite varfsbolags magasiner å Slite, ett parti mer och mindre sjöskadad hampa, bergadt ifrån utanför Faludden strandade enqgelska ångaren ”Glenrosa”, förd af kapten Cha:s Patterson. Betalningen skall kontant erläggas.
Visby 20 Juni 1878.
John E. Stare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Juni 1878
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *